0

Ano ang “Extraordinary Jubilee of Mercy”?

Posted on Mar 02 , 2016 in Catechism

Ano ang “Extraordinary Jubilee of Mercy”?

Ang salitang "Jubilee" ay mula sa Hebreong salita na "Hobel" na nangangahulugang "ram's horn" o trumpeta na ginagamit bilang hudyat ng "Jubilee Year" sa pamamagitan ng pagpapatunog nito.

Ang "Jubilee Year" ay isang pagdiriwang ng mga Israelita tuwing ika-limapung taon. Ayon sa aklat ng Leviticus (Le. 25:8-10), ang taong ito ay taon ng pagapapalaya na kung saan ay ibinabalik ang mga ari-arian, kinakansela ang mga utang at ang mga alipin ay pinapalaya at pinababalik sa kanilang mga pamilya.

Sa taong ito, ipinagdiriwang ng simbahang Katolika ang "Extraordinary Jubilee of Mercy". Ito ay ang taon ng pagninilay sa awa ng Diyos. Ang taong ito ay ideneklara ni Papa Francisco sa pamamagitan ng Bull of Indiction na Miserecordiae Vultus. Ayon sa Misecordiae Vultus, sa taong ito, muling binabalikan ng Simbahan kung paano ipinahayag at ipinaranas ng Diyos ang Kanyang awa sa mga Israelita sa Lumang Tipan at nagkaroon ng Kaganapan sa pagkakatawang-tao ng Kanyang kaisa-isang anak na si Hesus sa Bagong Tipan. Ito ay naglalayon na pagnilayan ang awa ng Diyos na ating nararanasan at ipadama ang awa ng Diyos sa ating kapwa.

Ito ay tinatawag na "Extraodinary" sapagkat ang pangkaraniwang Jubilee ng simbahang Katoliko ay ginaganap tuwing ika dalamput-limang taon. Ang huling pagdiriwang ng Jubilee Year ay noong nakaraang taong 2000. Sapagkat wala pang dalamput-limang taon ang nakakalipas, ang Jubilee Year ngayong taong 2016, ay tinatawag na "Extraordinary".

Ang Extraordinary Jubilee of Mercy ay nagsimula noong ika-8 ng Disyembre taong 2015 at magtatapos sa ika-20 ng Nobyembre taong 2016, kapistahan ng Kristong Hari.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tell Us What You Think! Leave a Comment Below!